เรียนรู้คอมพิวเตอร์กับครูดาริน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อ

  1. เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้น ด้วยตนเองสำหรับนักเรียน
  2. เป็นสื่อกลางระหว่างครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  3. เป็นแหล่งสืบค้นสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับทุกคน
Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น