หลักการทำโครงงาน

 1. ความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
 2. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
 3. ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน
 4. คุณลักษณะของโครงงานที่ดี
 5. การประเมินโครงงาน
 6. การศึกษาผลกระทบของโครงงานคอมพิวเตอร์

กิจกรรมประจำหน่วย เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนตอบคำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนี้

 1. การทำโครงงานคอมพิวเตอร์ทำให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง
 2. นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้จัดทำโครงงานได้อย่างไรบ้าง
 3. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีควรมีลักษณะหรือองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง
 4. การจัดทำข้อเสนอโครงงาน มีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานอยางไร
 5. หากนักเรียนจัดทำโครงงานโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะส่งผลอย่างไร
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s