รู้จักครูผู้สอน

ครูดาริน วงค์รินทร์
ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

ประวัติการทำงาน

  1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ( พ.ศ. 2542-2552)
  2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จ.ลำพูน ( พ.ศ. 2552- ปัจจุบัน)

 

ผลงานดีเด่นของครู

  1. ครูแกนนำวิชาคอมพิวเตอร์
  2. ชนะเลิศการสร้างสื่อ CAI ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปี 2547
  3. Master Teacher วิชาเทคโนโลยี ปี2553

ผลงานดีเด่นของนักเรียน

  1. เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การสร้างเว็บเพจ ด้วย Text Editor ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 60 ภาคเหนือ จ.เชียงราย ปี 2553
  2. เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคเหนือ จ.พิจิตร ปี 2554
  3. เกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การสร้างสื่อเว็บเพจ เรื่อง ก้าวสู่้เว็บเพจด้วย HTML โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ( Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s